[FINALIZADO]: GURASO BAKARREKO FAMILIA AKREDITAZIOA

Guraso bakarreko familia gisa egiaztatzeak onura skalak, abantailak eta hobariak dakarzkie familiei. Egiaztatze horrek onura skalak dakartza, hala nola ohiko etxebizitzan inbertitzeagatik egiten den kenkariaren gehikuntza (% 15etik % 30era) 2019. urteko zerga-ekitaldiko errenta-aitorpenean aplikatzen ari zirenen artean, edo zenbait tasa edo prezio publikoren edo tarifaren % 50eko salbuespena edo hobaria, Hezkuntza Sailaren menpeko irakaskuntza arautuetako ikastetxe publikoek tituluak, ziurtagiriak edo titulu-konpultsak luzatzea zergapetzen dutenak, adibidez.

NORENTZAT

 1. Guraso bakarreko familiak, kasu hauen arabera:
  1. Gurasobakarra,berakbakarrikErregistroZibilean inskribatutako seme-alabak dituena.
  2. Hildakoarenseme-alabakdituengurasoalarguna.
  3. Seme-alabenguraso-aginteabereabakarrikduen pertsona.
  4. Adingabeak familia-harreran dituen pertsona bakarra.
 2. Guraso bakarreko egoeran dauden familiak, kasu hauen arabera:
  1. Seme-alaben zaintza eta babespe esklusiboa duten gurasoetako bat, baldin eta familia-unitatearen diru-sarrerek Errenta Egokiaren bidezko Eskuratze- Nahikotasunaren adierazlea (SARA) halako 1,7 gainditzen ez badute.
  2. Berekarguraseme-alabakdituenpertsona,beste gurasoaren partetik genero-indarkeria jasan badu.
  3. Ardurapeanseme-alabakdituenpertsona,beste gurasoaurtebeterakoedogehiagorakoespetxean badago, betiere familia-unitatearen diru-sarrerek SARA adierazlea baino 1,7 aldiz handiagoak ez badira.
  4. Seme-alabekin bizi diren gurasoetako batek mendekotasun handia, erabateko ezintasun iraunkorra edo baliaezintasun handia aitortuta izatea, betiere familia-unitatearen diru-sarrerek SARA adierazlea baino 1,7 aldiz handiagoak ez badira.

Buletin honetako berri gehiago ikusteko

klikatu hemen

INFORMAZIO GEHIAGO:

OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA
Mutiloa plaza z/g, Mutiloa (Aranguren Ibarra)
ORDUTEGIA: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara. – Telefonoa: 948 151 382

GEHIAGO IKUSI
Publicidad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Erlaziodun sarrerak:

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker